Thẻ: nên tham gia network nào

Đánh giá 7 network thông dụng trên youtube

Khi tham gia kiếm tiền trên YouTube, bạn có thể lựa chọn làm đối tác của YouTube và liên kết với tài khoản Google Adsense. Hoặc bạn có thể tham gia vào các network YouTube và kiếm tiền thông qua các network này. Tuy nhiên, để giúp bạn chọn được network thích hợp nhất và kiếm …