Thẻ: tối ưu thẻ tag

Tối ưu thẻ tag trong video YouTube

Thẻ tag trong video YouTube được đánh giá là một yếu tố quan trọng. Nó sẽ quyết định xem video của bạn sẽ được xuất hiện trong mục đề xuất, hay việc có thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm trên YouTube. Tối ưu thẻ (tag) trong video YouTube là một bước quan trọng trong …