Youtube đang cập nhật thuật toán mới và thay đổi cách tính views

Bạn có đang đi mua views Youtube, hay bạn đang nhận thấy số views của video có sự biến động. Youtube đang thay đổi điều gì chăng? Đúng như vậy. Youtube đã thay đổi thuật toán tính view.

Trên các diễn đàn đang sôi động bàn tán về đợt thay đổi cách tính view của Youtube (được gọi theo chuyên ngành là thuật toán tính views). Xuất phát từ lời thắc mắc trên diễn đàn blackhatworld.

Youtube đang cập nhật thuật toán mới và thay đổi cách tính views
Một số thành viên trong diễn đàn xác nhận rằng, đúng là có chuyện Youtube đã thay đổi cách tính view. Trong lần thay đổi này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các bên cung cấp dịch vụ tăng view.

Trên trang Seoclerks. Có rất nhiều đơn hàng tăng view Youtube đang bị muộn. Thậm chí một số nhà cung cấp (seller) còn tạm dừng dịch vụ tăng view Youtube.

Youtube đang cập nhật thuật toán mới và thay đổi cách tính views
Một nhà cung cấp dịch vụ tăng view Youtube có cập nhật thông tin trên tài khoản cá nhân rằng Youtube đã thay đổi các tính views. Chính vì thế số view tăng chậm và đang cố gắng thay đổi để hệ thống theo kịp lần cập nhật này.

Youtube đang cập nhật thuật toán mới và thay đổi cách tính views

Như vậy kết luận rằng trong đầu tháng 8/2016 Youtube đã có sự cập nhật thuật toán tính views. Vì thế nhiều bên cung cấp dịch vụ tăng view đã không thay đổi được kịp ngay nên đã dừng lại dịch vụ tăng view. Số ít những bên cung cấp khác tuy vẫn có thể tăng view nhưng views lên chậm. Bạn cần chờ đợi vài tuần để bên cung cấp dịch vụ tăng view nâng cấp hệ thống theo kịp sự thay đổi của Youtube.

Leave a Reply